เราคือใคร ?

ทีมงาน บีทูเซอร์วิส (B2 Services) เป็นทีมงานด้านการบริหารโรงแรมที่มีประสบการณ์การทำงานด้านโรงแรมโดยตรง สามารถให้คำปรึกษางานด้านการบริหารโรงแรม การตลาดของโรงแรม การจัดการรายได้และการปฏิบัติการและยังสามารถนำเอาประสบการณ์ ของเรามาเพิ่มช่องทางในการทำตลาด Wholesalers, Online Travel Agency, Local Marketing. ช่วยให้เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของท่านเพิ่มขึ้น การบริการของเราจะช่วยให้ท่านได้รับการจองโดยตรงกับโรงแรมของท่านมากขึ้นเป็นการทำตลาดแบบยั่งยืน และให้คำ ปรึกษาและแก้ไข การวางระบบโรงแรมและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น  ระบบ HotSpot Wi-Fi, CCTV, ระบบทีวี, ระบบโทรศัพท์  เรารวบรวมและจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อความเหมาะสมด้านราคาและเข้าใจในธุรกิจของท่านจากประสบการณ์ตรงของเรา ในท้ายที่สุดทำให้ท่านมีรายได้และผลกำไรเพิ่มมากยิ่งขึ้น