ระบบออฟไลน์ จ่ายครั้งเดียว ครบทุกระบบหลังบ้าน : โปรแกรมบริหารห้องพักประกอบด้วยระบบงานต่างๆในโรงแรม : 1.โปรแกรมการบริหารการจัดการส่วนหน้า FRONT OFFICE SYSTEM . 2.โปรแกรมการบริหารการจัดการภัตตาคารและห้องอาหาร POINT OF SALES . 3.โปรแกรมคำนวณค่าโทรศัพท์และโพสท์อัตโนมัติ CALL ACCOUNTING SYSTEM . 4.โปรแกรมการบริหารการจัดการลูกหนี้ ACCOUNT RECEIVABLE SYSTEM . 5.โปรแกรมการบริหารการจัดการสมาชิก MEMBER MANAGEMENT SYSTEM

โปรแกรมบริหารห้องพักโรงแรม (FRONT OFFICE SYSTEM)